Op dinsdag 17 oktober presenteerde het team van ISMaatwerk aan geïnteresseerden het schetsontwerp ‘thuis op je terp’ voor de nieuwe buurt in Het Onderdijks. Het schetsontwerp is het resultaat van het Ontwerpfestival dat vrijdag 13 oktober plaatsvond, waaraan ruim 50 mensen deelnamen. Na de presentatie konden de aanwezigen op de plankaart (geheel vrijblijvend) een vlaggetje prikken in de kavel waar zij interesse in hebben. In een groot aantal kavels is één of meer vlaggetje geprikt. Hoofdpunten in het schetsontwerp zijn dat het landschap leidend is, respect voor de bestaande boerderij, samenleven in het groen, variatie in architectuur, duurzaamheid en keuze vrijheid.

 

Het was een gezellige inloop, versterkt door de circa 20 kinderen die in en uit liepen en trots hun tekeningen van de nieuwe buurt lieten zien.

Een groot deel van de aanwezigen woont nu ook in de wijk en denkt na over verhuizen naar De Terpen. Andere aanwezigen vinden Het Onderdijks een aantrekkelijke wijk in Kampen en geven aan dat wanneer er ruimte is voor hun woonwensen graag naar de wijk te verhuizen.

Het ontwerpfestival biedt toekomstige bewoners de kans om samen deze bijzondere woonbuurt te ontwerpen. In vijf uur en dertien workshops wisselden de bewoners met elkaar ideeën en wensen uit voor hun nieuwe woonomgeving. Van al deze ingrediënten heeft het ontwerpteam van ISMaatwerk een voorstel voor een stedenbouwkundigplan gemaakt. Wethouder Wonen Marieke Spijkerman, die ook aanwezig was bij de presentatie, is zeer blij met het resultaat; Als gemeente betrekken we onze inwoners zoveel mogelijk bij de plannen die we maken. Inwoners zijn immers dé ervaringsdeskundige en weten vaak heel goed wat wel en niet werkt. Als wethouder Wonen ben ik blij dat we ook op het gebied van wonen (toekomstige) bewoners hiermee de kans bieden om hun woonbuurt zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de eigen wensen en ideeen.

Dat er verschillende bewoners met verschillende woonwensen aanwezig waren is duidelijk terug te zien in het plan. De vijf verschillende terpen hebben ieder een eigen karakter. De beleving van het landschap en de ruimtelijkheid zorgen voor samenhang in het gebied.

Op drie van de terpen komen grote en kleine(re) woningen naast elkaar. De bewoners delen het mooie uitzicht over onder andere de boomgaard, de natuurlijke zwemvijver en de landelijke omgeving. Parkeren doet men hier niet in de achtertuin. Op veel plekken worden auto’s verdekt opgesteld achter een haag of in het riet.

Uiteraard wordt De Terpen een duurzame en toekomstbestendige buurt, waar de woningen klimaatneutraal zijn. We doen zelfs een extra tandje bij op alle terpen en op één terp in het bijzonder.

Binnen het Onderdijks wordt De Terpen een uniek stukje land waar jong en oud heel prettig gaan samenwonen.

Op deze pagina kun je onder “LINKS MEER INFO” de flyer (in hoge resolutie) en de presentatie van17 oktober 2017 als pdf.