Zorginstellingen hebben in toenemende mate te maken met vastgoed dat niet meer voldoet aan de huidige zorgvraag. Ouderen wonen langer zelfstandig en ouderen die zorg behoeven, vragen een andere vorm van huisvesting.

Ook deze vraagstukken zijn via een Community Planning op te lossen. Zo deden we dat bijvoorbeeld in Andijk in opdracht van De Omring en Woningcorporatie Het Grootslag.
In deze Nieuwsbrief krijgt u een idee van het resultaat.
nieuwsbrief-3-lief-plekje-grond_page_1

 

Klik hier om het hele stuk te lezen.