Op vrijdag 4 oktober 2019 dachten circa 150 mensen (waarvan ca. 15 kinderen) mee over de toekomst van de Grienden. Het was erg druk in basisschool de Regenboog. Ook de leerlingenraad van de school was aanwezig en presenteerden hun wensen voor het schoolplein.

Veel bewoners wonen al tientallen jaren in de Grienden en zijn trots op hun buurt. Ze willen er blijven wonen.

Het ontwerpfestival bood bewoners de kans om samen na te denken over en te ontwerpen aan het groen, de straten, de woningen, de voorzieningen en een duurzame toekomst. In vijf uur en zestien workshops wisselden zij met elkaar ideeën, wensen en dromen uit over hun buurt.

Van al deze ingrediënten heeft het ontwerpteam van ISMaatwerk een voorstel gemaakt wat wij op 9 oktober 2019 presenteerden aan de bewoners en onze opdrachtgevers: GoedeStede en de Gemeente.

Bewoners gaven vaak aan dat zij zich niet gehoord voelen, geen antwoord krijgen op klachten en/of suggesties en ideeën voor de buurt. Het vertrouwen van de buurt terugwinnen is een belangrijke opdracht. Daarom kwamen we met een “agenda voor de buurt” waarvan de uitvoering door de bewonersvereniging bewaakt zal worden samen met o.a. de gemeente en GoedeStede.

Het onderhoud van het openbaar gebied (het groen, de wegen, etc.) moet volgens de bewoners stukken beter. Het levert nu gevaarlijke situaties en overlast op. Belangrijk punt op de buurtagenda is het op korte termijn oplossen van deze punten, vooruitlopend op het groot onderhoud van het openbaar gebied.

Een belangrijke wens van bewoners is het behoud in de buurt van de zorg die nu in het gezondheidscentrum wordt geleverd. Dat hoeft niet persé op de huidige locatie maar kan ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld nieuwbouw op de locatie van het buurtcentrum. Zij zien een breed centrum voor zich waar ruimte is voor ontmoeten, wonen, gezondheid, buurtactiviteiten en zorg voor jong en oud.

Een dilemma voor  ISMaatwerk was de veelgehoorde wens om meer seniorenwoningen te realiseren. Maar waar dan? In het voorstel komt ISMaatwerk met een aantal mogelijke locaties. Sommige zijn relatief makkelijk en snel te realiseren, over andere locaties moet samen met de buren nog wat langer worden nagedacht. In de buurtagenda zijn deze locaties opgenomen. De wens om meer seniorenhuisvesting te realiseren wordt door alle partijen gedeeld en samen gaan zij aan de slag om de bouw ook mogelijk te maken.