Ontwerpfestival ‘Toekomst voor jong en oud in Andijk Centrum!’

Op vrijdag 24 juni 2016 is het een drukte van belang in het restaurant van Sorgh
vliet in Andijk.
Het Ontwerpfestival gaat om de toekomst van Sorghvliet en de directe woonomgeving. De betrokkenheid bij huidige bewoners en omwonenden is groot. Ongeveer 130 mensen doen mee aan de workshops en delen hun ideeën, wensen, zorgen en actieve betrokkenheid. Van al deze ingrediënten heeft het ontwerpteam van IS Maatwerk een visie op
het gebied van Sorghvliet gemaakt. Een visie is een toekomstbeeld.

In deze folder staat het toekomstbeeld zoals IS Maatwerk voorstelt aan Artist-impression-160627-19hWoningstichting Het Grootslag, zorgorganisatie Omring en gemeente Medemblik.

Sommige de2016-6-28 P1603 Vogelvlucht deflen zullen eerder gerealiseerd worden dan anderen. Het verder uitwerken, ontwerpen en bouwen van de woningen voor Beschermd Wonen door zorgorganisatie Omring is een van de eerste onderdelen die gerealiseerd wordt. Andere delen van de toekomstvisie volgen (iets) later; zoals de nieuw te bouwen woningen door Het Grootslag of een andere bouwende partij. Weer andere onderdelen krijgen (pas) vorm als er initiatieven zijn. Bijvoorbeeld van bewoners, (medische) zorgverleners of ondernemers. Dan gaat het bijvoorbeeld over consultatiebureau, fysiotherapie, moestuin of vorming van een activiteitenteam door bewoners of een coöperatie van vrijwilligers. Het inrichten van ‘ommetjes’ (aantrekkelijke routes door de buurt) kan vorm krijgen op het moment dat gemeente omliggende straten gaat herinrichten.
Standaard A0 staand